Schepenen

Kristof Agache

Bevoegdheden: financiën en begroting, ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en wonen, onroerend erfgoed, sport, informatica

Benedikte Demunck

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, personeel, onderwijs en levenslang leren, dierenwelzijn, intergemeentelijke samenwerking