Milieu

Het gemeentebestuur heeft het klimaatplan, Covenant of Mayors ondertekend in 2015. Met de schepen van milieu Benedikte Demunck in haar rangen wil N-VA het toonbeeld zijn van een groene en duurzame gemeente. Uit de klimaatstudie bleek dat vooral op vlak van huishoudens, en transport de CO2 uitstoot met 20 % tegen 2020 kan worden ingeperkt.

Op vlak van sorteren, en duurzaam materialenbeheer, geldt het principe van de “ladder van Lansink”, preventie van afval, hergebruik van materialen, sorteren en recycleren, verbranden en storten als laatste optie. Dit gebeurt door het aanmoedigen van nieuwe initiatieven zoals repair cafés.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA zet in op duurzame mobiliteit: Cambio!

Op 3 mei mochten we heel wat geïnteresseerden in de raadzaal ontvangen op de infoavond over Cambio, de gekende formule van autodelen. Het burgemeestersconvenant gaf de aanzet tot dit auto-delen want …