Jeugd en Kinderopvang

Zowel de opvang voor baby’s en peuters als voor schoolgaande jeugd biedt voldoende plaats om aanstaande ouders, en ouders op zoek naar een plaatsje in de opvang vlot te kunnen bedienen. Voor de N-VA biedt zowel de privé-opvang als deze georganiseerd door de gemeente en OCMW diensten tijdens schooljaar en vakanties ruime opvangmogelijkheden waar gezinnen vlot de weg naar toe vinden. Met de schepen van buitenschoolse kinderopvang in onze rangen, proberen we via regelmatige overlegvergaderingen met de exploitant in ‘t Bommeltje bij te sturen in functie van de noden.

De jeugdverenigingen op ons grondgebied krijgen ondersteuning via subsidies en premies van de gemeente om hun lokalen duurzaam te renoveren en de kinderen een leuke zaterdag- en zondagnamiddag te laten beleven. Ook in het jeugdhuis kan de jeugd op een veilige plaats fuiven. In de toekomst za ook het jeugdhuis onder de naam van Polderbos 2 door verenigingen als polyvalente ruimte gebruikt kunnen worden.

Dankzij de nieuwe meerderheid is de inschrijvingsprocedure het digitale tijdperk ingegaan. Zo hoeven ouders niet meer in te bellen,  maar kunnen on-line kinderen inschrijven voor sportkampen, en speelpleinwerking.

Nieuws over dit onderwerp