Eerste schepen Ferry Comhair geeft de fakkel door.

Op 1 december 2015

N-VA stelt twee nieuwe schepenen voor.

 

Bij de start van 2016 gaat de Pintse coalitie (N-VA, Open VLD, Ruimte) de tweede helft van de legislatuur in.  De eerste helft werd succesvol afgelegd door de bestuursploeg die mede onder impuls van de N-VA het hoofd wist te bieden aan moeilijke budgettaire omstandigheden en erfenissen uit vorige bestuursperioden.  Ze deed dit als goede huisvader, met de nodige creativiteit, en zonder te raken aan essentiële investeringen, de dienstverlening of het bloeiende verenigingsleven.

 

De N-VA stelt aan het begin van die tweede helft van de legislatuur twee schepenwissels voor.

 

Zoals reeds bekend van bij de start van de coalitie, zal Annemie Nijs vanaf januari 2016 de sjerp overnemen van Wim Vanbiervliet, die tot op heden schepen was voor coalitiepartner Ruimte.

 

Annemie stond bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 op de 3de plaats op de N-VA-lijst en werd verkozen als gemeenteraadslid.  Ze werd fractieleider in de gemeenteraad.

Annemie Nijs is bij het brede publiek nog steeds een bekend gezicht.  In een vorig leven werkte ze als journalist voor De Tijd, het VTM-Nieuws en het VRT-Journaal.  Later presenteerde ze ook Villa Politica op Canvas.  Daarna zette ze de stap naar de politiek als woordvoerder voor diverse politici in de Wetstraat.

 

Vanaf volgend jaar wordt ze als schepen bevoegd voor Mobiliteit, Communicatie, Cultuur en Erfgoed.

 

Die bevoegdheden duiden op een andere - verrassende - verschuiving, aangezien die bevoegdheden tot op heden toebehoorden tot Eerste Schepen Ferry Comhair

Hij neemt afscheid van zijn schepenmandaat.

 

Aftredend Eerste Schepen Ferry Comhair:

 

“Het is een afscheid met pijn in het hart, maar wel de enige juiste keuze.  In 2014, toen ik al een tijdje schepen was, werd ik gevraagd om woordvoerder te worden van Johan Van Overtveldt, minister van Financiën.  Dat was een kans die ik niet kon laten liggen.  Ik wilde meewerken aan het project van de nieuwe federale regering en de verandering mee gestalte geven.  Het aanbod om voor een zeer vakbekwame minister met een belangrijke bevoegdheid te gaan werken, kon ik onmogelijk afslaan.

Ik had mezelf één voorwaarde opgelegd: Ik zou ingrijpen als één van beide functies onder de andere zou beginnen leiden. Ik zet dus nu een stap in het belang van mijn job, maar evenzeer in het belang van de Pintse samenleving, het beleid, onze kiezers én mijn gezin.

 

Ik heb de eer en het genoegen gehad om mee vorm te kunnen geven aan mooie projecten voor de gemeenten, zoals het verder uitbouwen van een breed cultureel beleid en een zeer succesvolle start van een nieuwe mobiliteitsplan.  Ik vertrek met een gerust gemoed, dankzij de nieuwe N-VA-schepenen die hun intrede zullen doen.

Het is ook géén afscheid van de gemeentepolitiek.  Op vraag van het lokale N-VA-bestuur zal ik met veel plezier het voorzitterschap van de fractie in de gemeenteraad opnemen.  Ik wil op die manier mijn steentje blijven bijdragen, en mijn ervaring ten dienste stellen.”

 

De combinatie van de wissel (Vanbiervliet/Nijs) en het vertrek van schepen Comhair, maakt dat de N-VA nog een schepenmandaat moet invullen. 

 

Dat mandaat gaat naar Jeanine Maes - De Poorter.  Jeanine zetelt sinds de verkiezingen in de  gemeenteraad.  Ze is een gepensioneerde hoofdverpleegkundige met een bijzonder uitgebreid lokaal netwerk.  Al jaar en dag maakt ze deel uit van verschillende verenigingen en organisaties en staat ze elke dag midden de mensen.

 

Jeanine zal als kersverse schepen bevoegd worden voor Landbouw, Gelijke en Kansen en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Schepen Benedikte Demunck zal naast de bevoegdheden die ze tot nu reeds invulde (Personeel, Onderwijs, Buitenschoolse Kinderopvang en Gezinsbeleid) ook de bevoegdheid voor Milieu en Duurzaamheid ter harte nemen vanaf 2016.

Bovendien neemt ze ook de functie van Eerste Schepen over van Ferry Comhair.

 

“Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente zal een partij maar liefst drie vrouwen in het schepencollege afvaardigen.  We hadden al het meest aantal vrouwelijke kandidaten op onze lijst en het meest aantal vrouwen in onze fractie, maar nu dus ook de grootste vrouwelijke vertegenwoordiging in het college. We brengen de theorie van een beleid voor gelijke kansen dus in de praktijk.”, aldus Schepen Demunck

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is