Bevoegdheden nieuwe bestuursploeg gekend

Op 31 oktober 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

Vanaf begin 2019 zal De Pinte voor de komende 6 jaar bestuurd worden door een coalitie van CD&V en N-VA. De nieuwe bestuursploeg zal dan aantreden onder leiding van burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V). Lieve Van Lancker (CD&V) wordt schepen van sociale zaken. De andere schepenen zijn Willem Rombaut (CD&V), Kristof Agache (N-VA), Laure Reyntjens (CD&V) en Benedikte Demunck (N-VA).

 

CD&V en N-VA hebben de krijtlijnen van hun beleidsprogramma vastgelegd. Dat is opgebouwd rond vijf pijlers: een duurzaam, efficiënt, veilig, zorgzaam en bruisend De Pinte-Zevergem! “Vanuit deze uitgangspunten willen we nu schrijven aan het volledige beleidsplan dat we in samenspraak met alle inwoners, verenigingen en wijken tegen eind 2019 willen opstellen”, aldus toekomstig burgemeester Vincent Van Peteghem (CD&V).

 

Schepen van financiën en begroting Kristof Agache (N-VA) vult aan. “De bouw van een nieuw woonzorgcentrum wordt een absolute prioriteit, net zoals de uitbouw van een veilig voet- en fietspadennetwerk, de herinrichting van de dorpskern van Zevergem, een nieuwe ontmoetingsruimte en een nieuw recyclagepark. Daarnaast zetten we ook in op een efficiënte en klantgerichte (digitale) dienstverlening, de versterking van onze wijken en een dynamisch verenigingsleven.”

 

Ook de bevoegdheden van de nieuwe beleidsploeg zijn ondertussen verdeeld. Lieve Van Lancker (CD&V) wordt naast schepen van sociale zaken, ook bevoegd voor zorg, ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen. Willem Rombaut (CD&V) wordt schepen van openbare werken, cultuur, landbouw en plattelandsontwikkeling. Kristof Agache (N-VA) is naast schepen van financiën en begroting ook bevoegd voor ruimtelijke ordening, omgevingsvergunning en sport. Laure Reyntjens (CD&V) wordt bevoegd voor jeugd, milieu en duurzaamheid, communicatie en participatie. Benedikte Demunck (N-VA) blijft verder verantwoordelijk voor personeel en onderwijs, maar zal ook verkeer en mobiliteit en dierenwelzijn onder haar bevoegdheden hebben.

 

Een volledig overzicht van alle bevoegdheden vindt u hieronder.

 

Overzicht bevoegdheden

Vincent Van Peteghem, burgemeester

 • Algemeen beleid en coördinatie
 • Veiligheid (politie en brandweer)
 • Bevolking & burgerlijke stand
 • Erediensten
 • Dorps- en wijkversterking
 • Lokale economie en middenstand

Lieve Van Lancker, schepen en voorzitter BCSD

 • Sociale zaken, welzijn & gezondheidszorg
 • Zorg voor jong en oud (kinderopvang en seniorenbeleid)
 • Ontwikkelingssamenwerking en gelijke kansen

Willem Rombaut, schepen

 • Openbare werken en gemeentelijk patrimonium
 • Cultuur en erfgoed
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling

Kristof Agache, schepen

 • Financiën en begroting
 • Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunning en Wonen
 • Onroerend erfgoed
 • Sport
 • Informatica

Laure Reyntjens, schepen

 • Jeugd
 • Milieu & duurzaamheid
 • Communicatie & participatie

Benedikte Demunck, schepen

 • Verkeer en mobiliteit
 • Personeel
 • Onderwijs en levenslang leren
 • Dierenwelzijn
 • Intergemeentelijke samenwerking

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is