Nieuws

Op 31 maart 2017

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 6 maart ll kon de voorgedragen N-VA schepen Leen Gryffroy haar eed niet afleggen omwille van een opmerking door de oppositiepartij CD&V. Die laatste uitte haar twijfels in verband met rechtsgeldigheid van de handtekening van uittredend raadslid Ferry …

Op 16 februari 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Communicatie, Cultuur, Erfgoed

Na de voordracht van twee nieuwe leden heeft de N-VA voortaan een volledig vrouwelijke fractie in de gemeenteraad. Leen Gryffroy wordt nieuwe schepen in vervanging van Annemie Nijs terwijl Marlies Deconinck Ferry Comhair, die naar Gent verhuist, zal vervangen. Het is niet de eerste keer dat de N …

Op 1 juli 2016, over deze onderwerpen: Milieu, Mobiliteit

Op 3 mei mochten we heel wat geïnteresseerden in de raadzaal ontvangen op de infoavond over Cambio, de gekende formule van autodelen. Het burgemeestersconvenant gaf de aanzet tot dit auto-delen want die legt op dat we tegen 2020, 20% van de CO2 uitstoot dienen te verminderen.   Schepen van milieu …